תקנון

1. הקדמה

1. השימוש באתר flytrip.co.il, דפים ופרופילים רשמיים ברשתות החברתיות כגון: פייסבוק, אינסטגרם וטויטר וערוצי תקשורת אחרים רשמיים כגון: ואטסאפ, טלגרם, צ'אטבוטים ודיוורים אלקטרוניים הינו בכפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלהלן (להלן: תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות) ובכפוף לכל דין. השימוש באתר ובשירות מהווה הסכמה מפורשת לתקנון מצד המשתמש.
2. השימוש בשירות הינו למטרות חוקיות וכשירות משפטית בלבד.
3. תנאי השימוש והתוכן מנוסחים בלשון זכר/רבים/יחיד מטעמי נוחות אך מיועדים לכולם ואין בהם אפליה מכל סוג.
4. תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות יכולו על כל שימוש באתר, ברשתות החברתיות וערוצי התקשורת לרבות תוכנם.
5. מפעילי האתר רשאים להפסיק ו/או לשנות את הפעילות כולה או חלקית, זמנית או לאלתר בכל עת וזאת לפי אילוצים חוקיים, משפטיים, כלכליים ו/או שיקול דעתם הבלעדי וללא שום חובה בהודעה מוקדמת לרבות רשתות חברתיות וערוצי התקשורת.
6. כל התייחסות וכל האמור למדיניות האתר ומפעיליה בתקנון זה מתייחסים גם לדפים ופרופילים רשמיים ברשתות החברתיות וערוצי התקשורת הרשמיים. כל זאת מבלי לגרוע ו/או לסתור את המדיניות והתקנון של אותה פלטפורמה.
7. באתר קיימים הפניות וקישורים לאתרי צד ג' ומודגש ומובן למשתמש כי כל שימוש באתרים אלו לרבות גלישה, מידע הנמצע באתר, מסירת פרטים אישיים ורכישה הם באחריותו בלבד, בינו לבין אותו אתר בלבד ואין לאתר ולמפעיליה כל צד בנושא ו/או ערבות ו/או אחריות לאמינותם, דיוקם, בטיחותם וחוקיותם של האתרים והמידע הנמצא בהם.
8. כל תקנון האתר לרבות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות מפורסמים באתר flytrip.co.il ויש לקרוא אותם בעיון לפני השימוש.
9. למפעילי האתר הזכות לחסום ולמנוע שימוש באתר לרבות מניעת פרסום, חסימה ומחיקת תגובה עקב שימוש שלא לפי התקנון ו/או כל שיקול אחר של מפעילי האתר וכל זאת ללא כל חובת הסבר או הודעה מראש.
10. כל סעיף בתקנון הינו בנוסף לרשום בו ואינו גורע מכל סעיף אחר וזאת במידה ועדיין מופיע בו. במידה ונתקלתם בסתירה ו/או אי הבנה כלשהם בתקנון ניתן ליצור קשר בכתובת האימייל info@flytrip.travel
11. מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות לשנות ןלערוך את התקנון וסעיפיו בכל עת. באחריותו של המשתמש להתעדכן ע"י כניסה לדף זה.
12. הסכם זה ייכנס לתוקף מתחילת השימוש בשירות ועד לסיומו

2.שימוש באתר

1. השירותים והתכנים באתר ניתנים לשימוש כמו שהם (AS IS) בהתאם להחלטת מפעילי האתר ולא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילי ובעלי האתר בגין תכונות של השירותים ו/או התכנים באתר, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכי המשתמש ו/או התגובות שיעורר הפרסום באתר.
2. על המשתמש המגיב ו/או מפרסם תוכן באתר להשתמש בשפה נאותה שאינה כוללת קללות, גידופים, לשון הרע, הוצאת דיבה, הסתה, אלימות מילולית, עידוד לאלימות ו/או לעבירה על החוק, אמירה גזענית ו/או פוגענית מכל סוג , מידע שיקרי ו/או לא מדויק שכולל הטעיה מכוונת או לא ו/או כל דבר שאינו ענייני לאתר ו/או לתוכן אליו מתייחס כל האמור תקף בין אם נאמר/נכתב בזדון או בתום לב. כל האמור בסעיף זה הינו בנוסף ומבלי לגרוע בסעיף 9 בהקדמה.
3. ידוע לי כי התקנון מהווה הסכם נפרד בין המשתמש למפעילי האתר. מוסכם ומובהר למשתמש כי למפעילי האתר אין אחריות במקרה של הפרת התנאים ע"י משתמש אחר ו/או אתרים צד ג' וכי במקרה של הפרה מסוג זה יוכל לתבוע אך ורק את הצד המפר ולא תהיה לו כל תביעה, טענה ו/או דרישה כלפי מפעילי האתר.
4. . לא ניתן לפרסם באתר כל תוכן פרסומי ו/או שיווקי ללא אישור אישי בכתב ממפעילי האתר.
5. ידוע למשתמש כי התוכן מכיל או עשוי להכיל בחלקו תכנים שיווקיים ופרסומיים. חזקתם בתקנון של מפרסמים אלו הם כאתרי צד ג'.

3. תוכן האתר

1. באתר קיים תוכן הכולל מידע, דפים ומאמרים. למשתמש ידוע ומובהר כי התוכן נכתב מכוונה טובה לתת מידע וערך למשתמשי האתר אך אינו יעוץ מקצועי ואינו מהווה תחליף. ידוע ומובהר למשתמש כי התוכן באתר מבוסס על ניסיון אישי, ידע כללי ויכול להתבסס על מידע מאתרים צד ג' וכי אין לכותבי ולמפעילי האתר אחריות וודאות מלאה לאמינותו, דיוקו ותקפותו של המידע.
2. למפעילי האתר אין אחריות במידה ונגרמה עוגמת נפש ו/או נזק מכל סוג שהוא למשתמש ו/או לגורם צד ג' עקב שימוש במידע מתוכן האתר הכולל: מאמרים, דפים ומפרסמים צד ג' לרבות משתמשים אחרים.
3. תוכן האתר הינו תוכן מקורי ומוגן בזכויות יוצרים וקניין רוחני. תוכן האתר הינו לעיון ולשימוש אישי בלבד ואין על המשתמש לעשות בו כל שימוש מסחרי ישיר ו/או עקיף אלא אם קיבל אישור אישי בכתב ממפעילי האתר.
4. תוקף המידע בתוכן האתר הוא נכון לרגע פרסומו בלבד ומומלץ לאמתו לפני כל פעולה על סמך מידע זה.
5. אין בתוכן האתר המלצה או עידוד לפגיעה בכל אדם, גוף, ארגון, גורם, מדינה ו/או המלצה כלשהי לעבירה על החוק.

4. דיוור וערוצי תקשורת

1. לכל משתמש באתר ניתנת ההזדמנות להתעדכן במידע, בתכנים חדשים באתר ודילים כגון: טיסות ומלונות באמצעות הרשמה ביוזמתו ו/או בהסכמתו לרשימת הדיוור ע"י השארת פרטים במקום יעודי באתר ו/או הצטרפות ביוזמת ו/או הסכמת המשתמש לערוץ הטלגרם ו/או קבוצת הוואטסאפ. באפשרותו של המשתמש להסיר את עצמו מרשימת הדיוור ו/או לעזוב את ערוץ הטלגרם ו/או קבוצת הוואטסאפ בכל עת. במידה והמשתמש מתקשה או אינו מצליח בתהליך ניתן לפנות למפעילי האתר בכתובת המייל : info@flytrip.travel. כל הרשום בכפוף לחוק ולהוראות הדין.
2. מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות לבטל מיוזמתם הרשמה של משתמש לרשימת הדיוור ולערוצי התקשורת בכל עת עפ"י שיקול דעתם הבלעדי וזאת ללא חובת הסבר ו/או הודעה מראש.

5.אבטחה ופרטיות

1. מפעילי האתר משתמשים באמצעי אבטחה המתקדמים והמקובלים לפי האמצעים והידע הקיימים ברשותם כל זאת על מנת שהאתר יהיה סביבה בטוחה ולאפשר פרטיות למשתמשי האתר.
2. משתמש הפועל בדרך של כלי תקיפה, פריצה או כל אמצעי שהוא על מנת לשבש את פעילות האתר, לפגוע בבטיחות האתר, לפגוע בפרטיות ו/או כל פגיעה שהיא במשתמשים, גניבת מידע ו/או כל פגיעה אחרת, מפעילי האתר יפעלו נגדו בכל אמצעי אותו מאפשר התקנון והחוק, בנוסף לזאת יהיה עליו לפצות ו/או לשפות מפעילי האתר, העובדים, בעלי המניות, המשתמשים ו/או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, לרבות הוצאות תשלום שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.
3. מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות לשימוש בקבצי 'קוקיס' (cookies) ולאיסוף מידע על נתוני והרגלי גלישה באתר, זאת תוך שמירה על פרטיות הנתונים האישיים של כל משתמש.

6.פיצוי ושיפוי

• כל הפוגע בפעילות האתר וברווחיה בדרך של חבלה, אלימות, הטרדה, הפרת התקנון, מרמה, הונאה, פגיעה בזכויות יוצרים וקניין רוחני, הסתה, איומים, הכפשה, לשון הרע, פייק ניוז, הוצאת דיבה, פגיעה בשם הטוב ו/או פועל בכל אמצעי שהוא המנוגד לחוק כנגד האתר, מפעילי האתר, עובדיו, בעלי המניות ו/ או מי מטעמם יהיה עליו לפצות ו/או לשפות אותם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, לרבות הוצאות תשלום שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.

7.זכויות יוצרים וקניין רוחני

1. כל זכויות הקניין הרוחני, זכויות יוצרים, שמות וסמלי מסחר, עיצוב האתר, סידור, כתיבה, סודות מסחריים, מודעות, דפים, מאמרים וכל תוכן האתר ו/או אופן הצגתו.
2. אין להעתיק, לשעתק, לשכפל ו/או לשנות כל חלק באתר, תוכנו וסידורו לכל צורך מסחרי ללא אישור בכתב ממפעילי האתר.

נכתב ב 1/9/2020.